HOME       CONCERTEN       VRIENDEN VAN CSM       CONTACT

    De Stichting Capella Stella Maris stelt zich ten doel de herontdekking en beleving van de religieuze koormuziek uit renaissance en vroege barok te bevorderen, de authenticiteit en de oorspronkelijke geest van die muziek te beschermen en haar toegankelijk te maken voor een breder publiek. In het kader daarvan fungeert CSM, maar worden ook workshops en cursussen georganiseerd waarop zowel koorleden als andere geïnteresseerden hun kennis van het repertoire verdiepen en werken aan de vocale en muzikale aspecten ervan. De zangeres en oude muziekspecialist Mikae Natsuyama is initiator en artistiek leider van de stichtig.

    Door vriend te worden van de stichting Cappella Stella Maris ondersteunt u haar doelstellingen, en stelt u het koor in staat om regelmatig uitvoeringen te verzorgen.U wordt vriend voor een jaar door tenminste een bedrag van €25 te storten op het rekeningnummer van de penningmeester, NL60 ABNA 0402 4356 99 t.n.v. Stichting Cappella Stella Maris met vermelding 'vrienden CSM'. De artistiek leider en de koorleden zijn u dankbaar voor uw steun!

Crowdfunding
Sinds kort staan wij op de website van voordekunst, een initiatief dat kunstenaars en muzikanten een platform wil aanreiken om hun projecten in brede kring kenbaar te maken en het publiek de mogelijkheid te geven deze projecten te ondersteunen en realiseren door middel van sponsoring of donaties.